Дiдiйчук Вiталiй Iванович Дiдiйчук Олександра Михайлiвна Белей Алла Михайлiвна Стецюк Наталiя
Didiichuk Vitalii
Director
(Ivano-Frankivsk)
e-mail vitaliy@kuvert.if.ua
Didiichuk Oleksandra
Deputy Director
(Ivano-Frankivsk)
e-mail alexandra.didijtsuk@gmail.com
Beley Alla
Chief Accountant
(Ivano-Frankivsk)
e-mail alla@kuvert.if.ua
Stetsjuk Natalia
Commercial Director
(Ivano-Frankivsk)
e-mail natali@kuvert.if.ua
Мирослав Моклович Тетяна Музалевська Катерина Дідійчук Діана
Matsiborko Myroslav
Head of Production Department
(Ivano-Frankivsk)
e-mail maciborko@kuvert.if.ua
Moklovych Tetiana
Designer
(Ivano-Frankivsk)
e-mail mousyt@gmail.com
Muzalevska Kateryna
Production Engineer, Logist
(Ivano-Frankivsk)
e-mail: muzalevskaya.kat@gmail.com
Didiichuk Diana
Production Engineer
(Ivano-Frankivsk)
taras Гресько Тамара Володимирiвна Медведєва Iрина Миколаївна Мірошніченко Олена
Gresko Tamara
Head of warehouse
(Ivano-Frankivsk)
e-mail tamaragresko@gmail.com
Marushchak Iryna
Storekeeper
(Ivano-Frankivsk)
e-mail: ira.marroo@gmail.com
Medvedeva Iryna
Accountant
(Ivano-Frankivsk)
e-mail: irina@ kuvert.if.ua
Miroshnychenko Olena
Accountant
(Ivano-Frankovsk)
e-mail: lenusya@kuvert.if.ua
Шурубайло Лiлiя бойчук nata гала
Buyanova Lilia
Secretary
(Ivano-Frankivsk)
e-mail liliabujanova@gmail.com
Boychuk Oleg
Head of Sales Department
(Ivano-Frankivsk)
e-mail:torg1@kuvert.if.ua
Tymkiv Natalia
Specialist of Trade Department
(Ivano-Frankivsk)
e-mail: timanat2@gmail.com
Makoviychuk Galyna
Specialist of Trade Department
(Ivano-Frankivsk)
e-mail:galina@kuvert.if.ua
Телев'як Олена Шемет Лариса Власенко Галина
Beley Natalia
Specialist of Trade Department
(Ivano-Frankivsk)
e-mail: ingenieur@kuvert.if.ua
Televyak Olena
Head of Branch
(Kyiv)
e-mail:kuvert.kiev@gmail.com
Shemet Larysa
Head of Trade Department
(Kyiv)
e-mail: Lora4132@ukr.net
Vlasenko Galyna
Deputy head of Branch
(Kyiv)
e-mail: oknesalv@gmail.com
Пурхало Дарина Каплавух Соболь Олена
Televyak Ivan
Head of printing and publishing direction
(Kyiv)
e-mail: t_i_t@ukr.net
Purhalo Daria
Specialist of Trade Department
(Kyiv)
e-mail: purchalodo@gmail.com
Kaplauh Alena
Specialist of Trade Department
(Kyiv)
e-mail k.kuvert@gmail.com
Sobol Olena
Head of Branch
(Dnipropetrovsk)
e-mail kuvert@a-teleport.com
Чiркiна Анна Нєхаєва Олена Бурцева Олена Кобякова Зоя
Chirkina Anna
Specialist of Trade Department
(Dnipropetrovsk)
e-mail kuvert@a-teleport.com
Viday Oleg
Specialist of Trade Department
(Dnipropetrovsk)
e-mail: kuvert@a-teleport.com
Burceva Olena
Head of Branch
(Kharkiv)
e-mail: kuvert_kharkiv@mail.ru
Kobyakova Zoya
Specialist of Trade Department
(Kharkiv)
e-mail kuvert@interstar.com.ua